* Afrekening projecten openbare ruimte
In 2017 hebben aanbesteding en afrekening bij een aantal projecten in de openbare ruimte geleid tot een tekort. De aanbesteding leidt vaak tot een voordeel ten opzichte van het budget, maar de afrekening van projecten heeft in 2017 tot een nadeel geleid van € 0,4 miljoen. Dit wordt meestal veroorzaakt door extra (bodem)onderzoeken of noodzakelijke aanpassingen in de uitvoering na inspraak met burgers en bedrijven. Projecten waar de afrekening tot een tekort heeft geleid zijn Ringbaan West, Siriusstraat en Plataanstraat. Bij riolering zijn de nadelen ontstaan bij de Kapelstraat en Lijnsheike.