Algemeen

 
in deze bijlage gegeven we een overzicht van de gerealiseerde servicenormen, meldingen bij het centraal meldpunt, een overzicht van klachten en de afhandeling van bezwaar en beroep.