Op basis van de gemeentelijke verordening gedragscode bestuurlijke integriteit zijn hieronder de buitenlandse dienstreizen van burgemeester en wethouders in 2017 opgenomen.