In 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wrgt) ingevoerd. Deze gaat over interbestuurlijk toezicht: het toezicht van de ene overheid op de andere, als het gaat om taken die gemeenten uitvoeren voor bijvoorbeeld het Rijk.

VNG Realisatie (voormalig KING) heeft aangegeven te stoppen met het instrument Waarstaatjegemeente.nl, onderdeel Wet Revitalisering Generiek Toezicht. Daarom zal dit overzicht dit jaar voor het laatst in deze vorm worden opgenomen.

Het overzicht van verantwoording medebewindstaken loopt via vragenlijsten en/of publicatie op WaarStaatJeGemeente.nl. De status 'Niet geheel voldaan aan verantwoording via WaarStaatJeGemeente.nl' wil zeggen dat alleen de vragenlijst of een deel van de vragenlijst is ingevuld. Daar waar de status rood is, is de vragenlijst niet of te laat ingeleverd.

Naar aanleiding van de vraag van de auditcommissie aan het college om het interne proces voor het verzamelen van toezichtinformatie te verbeteren wordt dit in 2018 opgepakt.