Bestuurlijke doelen en wettelijke taken

Wat is goed gegaan

Wat kan beter

 • Nieuwe regels Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) over rente tijdig geïmplementeerd.
 • Implementatie Vennootschapsbelasting op schema, maar nog onduidelijkheid over standpunten belastingdienst.
 • Activiteiten op hoofdlijnen ten behoeve van invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op schema.
 • Visie planning en control & financieel beleid
 • Doorlooptijd visie planning en control is lang geweest.

Efficiënte en optimale inrichting van de primaire processen

Wat is goed gegaan

Wat kan beter

 • HNW, spoor Bricks: Begeleiden van medewerkers richting flexibel werken in stadskantoor 6. Proefdraaien met producten en instrumenten voor Het Nieuwe Werken (HNW) geeft nuttige inzichten voor de toekomst.
 • Zelfanalyse.
 • Strategisch HRM: analyses uitgevoerd (20x20 gesprekken met medewerkers en management en zelfanalyse) en Strategisch HRM agenda voor 2018 geformuleerd.
 • Strategisch HRM: Tilburgse Organisatie- en Personeelsplanning afgerond en geëvalueerd.
 • Onderhandelingsakkoord met de medezeggenschap gesloten over een pakket aan maatregelen die aansluiten bij de toekomst van de organisatie en medewerkers.
 • Quotum in het kader van de Wet Banenafspraak gehaald.
 • Informatie beveiligingsbeleid 2017-2020 vastgesteld in raad.
 • Informatieplan 2017-2020 vastgesteld in CIO board.
 • Veel tijd geïnvesteerd om in control te komen op het ICT portfolio; knelpunten worden eerder en beter zichtbaar.
 • HNW, spoor Bytes: Definitieve keuze voor de inrichting van de nieuwe digitale werkplekken vertraagd.
 • Het in een vroegtijdig stadium betrekken van ICT.

Efficiënte en optimale inrichting van de ondersteunende processen

Wat is goed gegaan

Wat kan beter

 • Benchmarks conform planning uitgevoerd
 • Modernisering interne communicatie door implementatie Intranet. Het nieuwe Intranet past uitstekend bij de netwerkorganisatie. Het maakt het makkelijk om informatie te delen en digitaal samen te werken.

Indicatoren bedrijfsvoering

Wat is goed gegaan

Wat kan beter

 • 90% van de facturen is op tijd betaald; daarmee norm gehaald.
 • Ziekte verzuimfrequentie 1,15 (streefcijfer 1,25).
 • Ziekteverzuim 5,6%; een daling ten opzichte van 2016, maar streefcijfer van 5,1% nog niet gehaald.
 • Briefafhandeling lt 8 weken: 93%, norm 95%.
 • Personeelsgesprekken: norm van 85% niet gehaald: beoordelingsgesprekken 72%, functioneringsgesprekken 80%.

Financieel resultaat

Het resultaat organisatiekosten is € 0,7 miljoen voordelig ten opzichte van de bijgestelde begroting:

 • Het voordeel op de organisatiekosten is voornamelijk terug te voeren op de vrijval van € 0,7 miljoen uit de voorziening Arbeidskostengerelateerde verplichtingen als gevolg van de jaarlijkse actualisatie.