Algemeen

Wij sluiten het jaar 2017 af met een voordelig resultaat van € 10,2 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting. Na aftrek van voorstellen tot resultaatbestemming (de overhevelingsvoorstellen) resteert bij deze jaarstukken een vrij te bestemmen resultaat van € 3,3 miljoen. Het verloop vanuit de oorspronkelijke begroting is hieronder weergegeven.